Tweet

Male-to-Female transition | Laura An

This website is about my life as a transgender. From my childhood to discovering I had to do something about it... and what comes after that. It's about general stuff and personal stuff. And for everybody to read, not just other likeminded. "Regular" people just know what's on the surface, but not what it really is. And we were stigmatized by a past of sexual content and wrong media attention.
I'm hoping to create more acceptance, because we live in a society. And if you like it or not, we all have to life together and get along.

Man-naar-Vrouw transitie | Laura An

Deze website gaat over mijn leven als transgender. Van mijn kindertijd tot het ontdekken dat ik er iets moest aan doen... en wat daarna komt. Het gaat over algemene zaken en persoonlijke zaken. En voor iedereen om te lezen, niet alleen voor de gelijkgezinden. "Normale" mensen weten enkel wat er op de oppervlakte heerst, maar niet wat het werkelijk allemaal inhoud. En we zijn gestigmatiseerd door een verleden die een seksuele inhoud had en de verkeerde media attentie.
Ik hoop hiermee meer acceptatie te verkrijgen, omdat we in een maatschappij leven. En of je het nu leuk vind of niet, we moeten allen samenleven en met elkaar om kunnen.

This is a personal website about Transgenders [T-girls]

Click the flag of your language preference to enter

Klik op de vlag van je taalvoorkeur om binnen te komen

Dit is een persoonlijke website over Transgenders [T-girls]